Werkwijze

De Thuisadvocaat werkt (ook) bij echtscheidingen volgens de normen die daarvoor door de Raad voor Rechtsbijstand zijn vastgelegd.

De werkwijze bij echtscheidingen vindt u hier

Personen- en familierecht

Er zijn tal van situaties denkbaar waarin de hulp van een advocaat wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Zo kunt u terechtkomen in situaties waarin u of uw partner de relatie wenst te beëindigen: echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap, opzegging van een samenlevingscontract.

De Thuisadvocaat kan u begeleiden in de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. In dat geval dient er in ieder geval een ouderschapsplan opgesteld te worden indien er uit uw relatie kinderen geboren zijn.

Ook bij verbreking van niet-echtelijke relaties kan dat raadzaam zijn. Door het opstellen van een ouderschapsplan regelt u in ieder geval de wijze waarop u in de toekomst met uw kinderen om gaat. Het is dan vooral ook in hun belang dat een ouderschapsplan wordt opgesteld.

Bij het beëindigen van een relatie kunt u de gevolgen regelen in een convenant - een overeenkomst waarin u de afspraken vastlegt. Bij echtscheiding kunt u dit convenant deel uit laten maken van de echtscheidingsbeschikking die de rechtbank afgeeft.

Voor het vaststellen van eventueel te betalen partner- en kinderalimentatie kan De Thuisadvocaat de benodigde berekeningen maken, zowel voor de indiening bij de rechtbank als wanneer u in onderling overleg een alimentatieregeling wenst te treffen. De Thuisadvocaat maakt daarbij gebruik van het zelfde rekenprogramma als de rechter.

Ook nadat een relatie verbroken is kunnen onderwerpen spelen zoals: vaststellen of wijzigen van de partner- en/of kinderalimentatie, vaststelling of wijziging van de omgangsregeling met uw kinderen, vaststellen of wijzigen van het ouderlijk gezag.
Mogelijk wil uw (ex-) partner zijn kind erkennen of het vaderschap juist ontkennen.

Kinderen worden beschermd tegen opvoedkundige of thuissituaties die hun opvoeding en/of verzorging kunnen schaden. In dergelijke situaties kan uw kind onder toezicht geplaatst worden of zelfs uit huis geplaatst. Dergelijke maatregelen komen met regelmaat voor en kunnen alleen getroffen worden door rechterlijke tussenkomst. De Thuisadvocaat kan u, als ouder van het kind, in dergelijke situaties terzijde staan en uw belangen in de rechtszaal behartigen.

Niemand heeft het eeuwig leven. Vaak gaat de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap goed. Het kan echter ook gebeuren dat u te maken krijgt met erfrechtelijke problemen, bijvoorbeeld wanneer de nalatenschap naar uw mening niet goed wordt afgewikkeld of de executeur zijn werk niet goed doet.

In al deze situaties kan De Thuisadvocaat u op vakkundige wijze terzijde staan.