Erfrecht

Helaas ontstaan in veel families geschillen over nalatenschappen. De economische ontwikkelingen van de laatste decennia hebben ook gemaakt dat veel mensen ook daadwerkelijk iets na te laten hebben, zoals vermogen en een eigen woning. Nalatenschappen hebben daarmee ook een zeker financieel belang gekregen. En soms ook niet: nalatenschappen kunnen ook een negatief vermogen omvatten.
De Thuisadvocaat kan u in geschillen omtrent nalatenschappen bijstaan en benut daarbij, naast de eigen deskundigheid, altijd de deskundigheid van een notaris en fiscalist. Zo weet u zich goed geadviseerd en begeleid.