Past De Thuisadvocaat bij u?

De Thuisadvocaat werkt volgens de regels die de Raad voor Rechtsbijstand heeft geformuleerd en die (verplicht) van toepassing zijn in personen- en familierechtzaken. De Thuisadvocaat handelt hiernaar, niet alleen in personen- en familierecht kwesties maar in alle dossiers, simpelweg omdat deze regels de normen en waarden omvatten die De Thuisadvocaat als vanzelfsprekend ziet.

  • De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.
  • De advocaat hanteert een professionele distantie en deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
  • De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
  • De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.

 

En voorts, specifiek in familiezaken:

  • De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan de cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.
  • De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.
  • Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die gewonnen of verloren kan worden.
  • De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.