Privacyverklaring

 

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat verstrekt.
Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw geboortedatum en -plaats

- Uw BSN-nummer

- Gegevens betreffende begin en einddatum van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap, relatie: eventuele huwelijksdatum en -plaats en huwelijksregime

- Gegevens betreffende uw partner en eventuele kinderen voorzover het betreft voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en -plaats, erkenning en gezag, uitsluitend indien vereist voor de uitvoering van de verstrekte opdracht

WAAROM Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat GEGEVENS NODIG HEEFT

Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 Daarnaast kan Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat GEGEVENS BEWAART

Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 7 jaar conform voorschrift van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN  WEBSITEBEZOEK

Op de website van Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de herkomst van het IP-adres van uw computer op landniveau en de bezochte pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag op de website. Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dethuisadvocaat.nl. Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek  reageren.

BEVEILIGEN

Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat op via info@dethuisadvocaat.nl.

www.dethuisadvocaat.nl is een website van Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat .

Burema Advocaat & Mediator / De Thuisadvocaat is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres en postadres:  Jonaserf 11 (7345 EP) Wenum-Wiesel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50875787

Telefoon: 085-0220444

E-mailadres: info@dethuisadvocaat.nl