RECHTSGEBIEDEN

Personen- en familierecht

  • echtscheidingen
  • verdeling gemeenschap van goederen en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  • alimentatie voor partner en kinderen
  • omgangsregelingen
  • gezag en voogdij
  • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Erfrecht

  • geschillen over de afwikkeling van nalatenschappen

Arbeidsrecht

  • ontslag
  • loonvorderingen
  • arbeidsovereenkomsten

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Thuisadvocaat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Personen- en Familierecht: echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning en
- Mediation op het gebied van Personen- en Familierecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.