Arbeidsrecht

De tijd dat de arbeidsovereenkomst zekerheid bood, ligt lang achter ons. Ook is de wetgeving rond arbeidsovereenkomsten behoorlijk ingewikkeld geworden.

Bij De Thuisadvocaat kunt u terecht voor alle geschillen die rondom de arbeidsovereenkomst ontstaan. Niet alleen voor ontslagkwesties, maar ook voor geschillen met de werkgever over bijvoorbeeld loonbetaling en arbeidsvoorwaarden. Daarbij is De Thuisadvocaat zich er bewust van dat, wanneer het dienstverband nog bestaat, de verhouding tussen en uw werkgever zo min mogelijk schade mag oplopen. Het voorkomen van escalatie is in die situatie dan ook altijd een belangrijk aandachtspunt, maar het betekent niet dat als het nodig is, hard ingrijpen geschuwd wordt.

De Thuisadvocaat kan u terzijde staan in ontslagkwesties die voor de rechtbank of UWV worden gevoerd. In situaties van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of reorganisatie wordt de ontslagprocedure  gevoerd voor UWV, aan wie een ontslagvergunning wordt gevraagd waarna de arbeidsovereenkomst eindigt na opzegging. In alle andere gevallen wordt de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In beide procedures heeft u formeel (om toegang tot de rechter te krijgen) geen advocaat nodig. Toch is het vaak raadzaam een advocaat in te schakelen omdat voor de rechtbank wel bepaalde processuele regels gelden die u als leek niet altijd kent en uw verweer uiteraard op de juiste gronden gevoerd dient te worden. Ook voor de UWV-procedure is het verstandig deskundige ondersteuning in te roepen om het verweer op de juiste gronden te voeren.

In beide gevallen geldt dat De Thuisadvocaat altijd zal proberen met de werkgever tot een regeling te komen waarin u zich kunt vinden. Dat voorkomt de gang naar de rechter en bied u zekerheid. Lukt het niet om tot een regeling te komen, dan weet u zich verzekerd van deskundige ondersteuning.