Prijzen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de overheid mee aan de kosten van uw advocaat. Zelf betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij deze bijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen adviezen of procedures die betrekking hebben op Personen- en Familierecht en adviezen en procedures op andere rechtsgebieden.

 

 

Inkomen

U heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw belastbaar jaarinkomen lager is dan een jaarlijks door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgesteld maximum inkomen.

 

Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor de bepaling van uw inkomen wordt gekeken naar het inkomen dat u 2 jaar geleden (in het zogenaamde peiljaar) verkreeg. Ook wordt rekening gehouden met uw gezinssamenstelling. Een overzicht van de hoogten van de eigen bijdrage vindt u hier.

U kunt een korting op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst contact heeft opgenomen met het Juridisch Loket (0900-8020) en zij u doorverwijzen naar een advocaat. Het Juridisch Loket helpt u met verheldering van uw vraag en geeft gratis juridisch advies. Als dat nodig is, verwijst het Juridisch Loket door naar de juiste persoon of instantie die u verder kan helpen. Het Juridisch Loket geeft u bij verwijzing een zogenoemd diagnosedocument mee. Op vertoon van dit diagnosedocument krijgt u bij de aanvraag van uw toevoeging € 53 korting op de eigen bijdrage.

 

Vermogen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation als uw vermogen van twee jaar geleden hoger was dan het zogenaamde "heffingsvrije vermogen". Met andere woorden: betaalde u in het peiljaar belasting in box 3, dan zijn de kosten voor rechtsbijstand voor uw eigen rekening. Voor meer informatie over het heffingsvrije vermogen kijkt u op de website van de belastingdienst.

 

"Mijn inkomen is de afgelopen twee jaar sterk gedaald"

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Maar als uw inkomen inmiddels aanzienlijk gedaald is, kunt u de Raad vragen om naar uw inkomenssituatie in het huidige jaar te kijken. Dit heet een 'verzoek om peiljaarverlegging'.

Uitgebreide informatie over de door u te betalen eigen bijdrage en de mogelijkheid van peiljaarverlegging kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

De door u verschuldigde eigen bijdrage betreft uitsluitend de werkzaamheden van De Thuisadvocaat voor een advies of procedure. Andere kosten voor rechtsbijstand vallen niet onder deze regeling en komen voor eigen rekening. Denk aan eventuele griffierechten, uittreksels GBA / geboorte / huwelijk en eventuele overige bijkomende kosten. 

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgt u korting op eventuele door u te betalen griffierechten. Een overzicht van de voor de verschillende procedures geldende griffierechten treft u aan op de website van De Rechtspraak.

Onder bijzondere omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor een verlaging van de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

De kosten van uittreksels GBA / geboorte / huwelijk verschillen per gemeente. Gemiddeld bedragen deze circa € 11,00 per uittreksel. De door de deurwaarder uit te voeren ambtshandelingen die verbonden zijn aan de door u gestarte procedure vallen onder de verleende toevoeging en brengen voor u geen kosten met zich mee.