Prijzen De Thuisadvocaat

Voor mensen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoegingen genoemd) geldt een eigen bijdrage, die aan de advocaat dient te worden betaald. Daarnaast dient u rekening te houden met kosten voor bijvoorbeeld griffierecht en  kosten voor bijvoorbeeld uittreksel of afschrift GBA / geboorte / huwelijk en eventuele overige bijkomende kosten.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt de  prijs voor de behandeling van uw zaak afgestemd op de aard van de zaak. U betaalt op basis van werkelijk bestede tijd. In het intakegesprek wordt met u besproken wat naar verwachting de kosten van juridische bijstand zullen zijn en kunnen daarover vaste afspraken gemaakt worden.

De  prijzen betreffen uitsluitend de werkzaamheden van De Thuisadvocaat voor een advies of procedure.  Andere kosten voor rechtsbijstand komen daar mogelijk nog bij, afhankelijk van de vraag of er geprocedeerd moet worden of niet. Denkt u daarbij aan griffierechten, kosten deurwaarder, uittreksels GBA / geboorte / huwelijk en eventuele overige bijkomende kosten. De kosten van uittreksel of afschrift GBA / geboorte / huwelijk kunnen per gemeente verschillen, maar bedragen gemiddeld rond € 11,00 per uittreksel.

Bezoek de website van de Raad voor Rechtsbijstand om te controleren of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Deurwaarderskosten

Een overzicht van deurwaarderskosten treft u aan op de website van de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders

Griffierecht

Een overzicht van de voor de verschillende procedures geldende griffierechten treft u aan op de website van De Rechtspraak.