Arbeidsmediation

EEN VAN-ARBEIDSMEDIATOR* BIEDT UITKOMST ALS JE ER SAMEN NIET UITKOMT

Conflicten horen bij relaties. Dus ook bij arbeidsrelaties. Wanneer je daar als werkgever en werknemer samen niet uitkomt, biedt een Arbeidsmediator uitkomst. Die begeleidt beide partijen bij het zoeken naar een duurzame oplossing, waar ieder zich in kan vinden. Van strijden naar samenwerken Om er samen uit te komen, is het belangrijk dat de communicatie helder is, dat er respect en vertrouwen is, en dat je oog hebt voor elkaars belangen. Als er gestreden wordt om het eigen gelijk, is daar geen sprake van. En dat is precies waar een Arbeidsmediator het verschil maakt. Als onafhankelijke bemiddelaar haalt de Arbeidsmediator de strijd uit het conflict en maakt er samenwerken van. Het conflict verdwijnt niet vanzelf, daar moet door beide partijen aan gewerkt worden. De Arbeidsmediator begeleidt dat proces zorgvuldig. Door gesprekken in goede banen te leiden. Door te zorgen dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Door afspraken te maken en vast te leggen. Door juridische en financiële consequenties te benoemen. Door beide partijen in staat te stellen hun eigen belangen te behartigen, al dan niet bijgestaan door andere professionals. In dat proces is de Arbeidmediator geen rechter. Onpartijdig, zonder oordeel. Wel winnaars, geen verliezers. Door met een Arbeidsmediator samen te werken aan een oplossing, kiezen de partijen er nadrukkelijk voor om hun conflict op een respectvollemanier te beslechten. Alleen maar winnaars, geen verliezers, door een duurzame en gedragen oplossing die recht doet aan ieders belang. Dat klinkt soft, maar is in feite heel zakelijk en rationeel. Het is immers de enige oplossing waar beide partijen écht iets aan hebben en mee vérder kunnen. Behalve effectief, is het doorgaans ook sneller en voordeliger dan het conflict uitvechten in “ouderwetse” procedures met kostbare advocaten. Soms is een enkel gesprek met een Arbeidsmediator al voldoende om de samenwerking vlot te trekken. Soms duurt het langer. En soms komen partijen tot de conclusie dat verder samenwerken niet meer mogelijk is. Afscheid nemen doe je echter óók samen en dat proces kan de Arbeidsmediator op een verantwoorde wijze begeleiden. Brede expertise, geborgde kwaliteit Om de conflictpartijen naar een duurzame oplossing te begeleiden, heefteen VANArbeidsmediator een zeer brede expertise. Juridische, financiële/fiscale en psychologische kennis. Inzicht in en gevoel voor machtsverhoudingen, culturele diversiteit en groepsdynamiek. En daar bovenop ook oog en oor voor emotie en communicatie.

Deze essentiële kwaliteiten zijn geborgd bij Arbeidsmediators die zijn aangesloten bij de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN). Het lidmaatschap geldt als kwaliteitskeurmerk voor deskundige specialisten die behalve een mediation-opleiding en MfN-registratie als mediator, óók aantoonbare kwalificaties en ervaring hebben in het begeleiden van arbeidsgerelateerde conflicten. Met een VAN-Arbeidsmediator kom je er samen wél uit.
Een VAN-Arbeidsmediator is een onafhankelijke bemiddelaar in (dreigende) arbeidsconflicten
• werkt onpartijdig, in een veilige en vertrouwelijke setting en op basis van vrijwillige medewerking van alle partijen
• begeleidt partijen naar een duurzame oplossing, waar ieder zich in kan vinden
• bemiddelt niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer(s), maar ook tussen directie en bestuur, bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling • brengt partijen samen en leidt gesprekken en onderhandelingen in goede banen
• heeft verstand van proces en inhoud maar velt daar géén oordeel over • ziet erop toe dat partijen in staat zijn hun eigen belangen te behartigen en betrekt waar nodig aanvullende expertise
• heeft brede, relevante kennis en ervaring én oog voor emotie en communicatie
• legt afspraken vast en overziet de juridische en financiële consequenties
• is effectiever, sneller en voordeliger dan conflicten uitvechten in juridische procedures
• heeft als kwaliteitskeurmerk het VAN-lidmaatschap

*Vereniging Arbeidsmediators Nederland Kijk voor meer informatie op www.arbeidsmediation.nu