Kwaliteit staat altijd voorop: De Thuisadvocaat is MfN Registermediator

MfN Register Mediator

De Thuisadvocaat is aspirant lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland

Mediation

Wilt u zelf invloed hebben en houden bij de oplossing van een conflict waarin u beland bent?

Schakel dan de hulp in van een onafhankelijke mediator.

Wanneer u besluit gebruik te maken van mediation bij de oplossing van een geschil, maakt u een bewuste keuze om zelf, met de andere partij en onder leiding van een onafhankelijke mediator, het conflict op te lossen. U bepaalt zelf uw standpunten, bedenkt zelf mogelijke oplossingsrichtingen en onderhandelt zelf over de uiteindelijke oplossing van het geschil. En de andere partij doet dit uiteraard ook. Samen komt u dan tot mogelijke oplossing van het geschil op een wijze waarin u zich beiden kunt vinden.

De mediator begeleidt u daarbij door het gesprek en de onderhandelingen met de wederpartij te begeleiden en te structureren, zodat u op een werkbare wijze tot een oplossing van het geschil komt.

Omdat u zelf (en de wederpartij ook) standpunten formuleert, oplossingsrichtingen bedenkt en uiteindelijk een oplossing voor het gerezen geschil overeenkomt, bereikt u een beter resultaat dan wanneer de rechter een oplossing voor het geschil vaststelt.

De in mediation bereikte oplossingen sluiten beter aan bij wat u beiden wilt en omdat u tezamen de oplossing heeft bedacht, is het voor beide partijen niet alleen makkelijker om zich daarnaar te gedragen, maar voelen partijen zich ook meer verplicht naar de afspraken te handelen.

Geschillen worden met de hulp van een mediator sneller en beter opgelost dan met een gang naar de rechter. Het is moeilijk aan te geven hoe lang een mediation gemiddeld duurt. Veel mediations duren circa 4 - 5 gesprekken van anderhalf tot twee uur. Een procedure bij de rechtbank meer dan een half jaar. En bij hoger beroep al snel meer dan een jaar. Mediation is dan ook meer dan het overwegen waard!

Bij mediation geldt een aantal uitgangspunten:

Vrijwilligheid

Mediation is vrijwillig. Dat is ook het sterkste punt van mediation. Wie niet aan tafel wil zitten om een oplossing te bereiken, hoeft dat ook niet.  Ook nadat het eerste mediationgesprek is aangegaan, behouden beide partijen het recht om de mediation te beëindigen. Dan staat altijd nog de weg naar de rechter open. Een mislukte mediation of de weigering om mediation te proberen heeft op de rechter en diens beslissing ook geen enkele invloed.

Vertrouwelijkheid

Mediation is vertrouwelijk. Wat in mediationgesprekken wordt gezegd, blijft tussen partijen en de mediator. Buiten de mediation, bijvoorbeeld in een eventuele rechtsgang na mislukte mediation, mag een partij dan ook geen informatie verstrekken over hetgeen in mediation is gezegd (tenzij het algemeen bekende feiten zijn).  Alles wat tijdens de mediation besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht die partijen met elkaar hebben afgesproken. Dit geldt voor alles wat tijdens de mediation aan de orde komt, de gespreksverslagen, de (tussen-)overeenkomsten en de uitkomst van de mediation. Dat betekent dat men in mediation in vertrouwen met elkaar kan spreken, standpunten kan formuleren en toelichten. Vaak is de verhouding tussen partijen zodanig dat dit niet meteen lukt. Een van de taken van de mediator is dan ook om partijen weer “on speaking terms” te krijgen.  

In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.