Burema Advocaat & Mediator

Terug naar de THUISADVOCAAT

De Thuisadvocaat voor ondernemers

 

Burema Advocaat & Mediator heeft hart voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De ervaring die in de loop der jaren is opgedaan in het midden- en kleinbedrijf,  heeft geleid tot het opzetten van een abonnementsvorm, waarmee het óók voor deze ondernemers mogelijk wordt gemaakt over een eigen huisadvocaat te beschikken. Een (T)huisadvocaat die uw bedrijf goed kent en vijf dagen per week voor u klaar staat. En dat tegen een uiterst aantrekkelijk tarief. 

Speciaal voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf biedt Burema Advocaat & Mediator u het abonnement “Thuisadvocaat”.
Dit abonnement  omvat:

  1. Een vaste contactpersoon voor al uw juridische vragen en problemen;
  2. Een jaarlijkse juridische scan op standaardregelingen zoals algemene- en leveringsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten;
  3. Een jaarlijkse juridische scan op uw debiteurenpositie en advies hoe hiermee om te gaan;
  4. Onbeperkt kortdurend telefonisch consult en kortdurende beoordeling van documenten;
  5. Kosteloze terbeschikkingstelling van standaard arbeidsovereenkomsten;
  6. Juridische bijstand tegen een vast laag tarief van € 145,00 per uur, exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten; dit is een korting van maar liefst 15% op het normaal geldende uurtarief.
  7. Maximum tarief voor alle gerechtelijke procedures die door u gestart worden of waarin uw bedrijf gedagvaard is. Burema Advocaat & Mediator bespreekt met u de aard en complexiteit van de zaak en spreekt met u een maximum tarief af. Zo weet u vooraf waar u in financiële zin aan toe bent.
  8. Uiteraard vinden de besprekingen bij u aan het bedrijf plaats.

 

Incasso:

Burema Advocaat & Mediator werkt voor incasso-opdrachten samen met Yards Gerechtsdeurwaarders. Bent u genoodzaakt de incasso voort te zetten langs gerechtelijke weg, dan kunt u gebruik maken van de diensten van uw huisadvocaat tegen het aan het abonnement verbonden aantrekkelijke uurtarief. Uw Thuisadvocaat heeft regelmatig contact met de deurwaarder, wat een soepele en effectieve overdracht van uw dossier vergemakkelijkt.

 

Bereikbaarheid:

Uw contactpersoon is mr J. Burema. Bij aanvang van het abonnement vindt het kennismakingsgesprek uiteraard plaats bij u aan de zaak.

 

Kosten:

De kosten van het abonnement bedragen € 55,00 per maand, exclusief BTW. Facturering vindt bij vooruitbetaling plaats per kwartaal.

 

Interesse?

Neem contact op met mr J. Burema: 085 - 0 220 444 / 06 - 43 00 95 25 of via e-mail: burema@dethuisadvocaat.nl

 

Disclaimer

De Thuisadvocaat kan geen derdengelden  ontvangen nu daartoe geen stichting derdengelden ter beschikking staat